You are here
Home > New Year Status > ବ୍ରହ୍ମପୁର ପରେ ବାଲିଗୁଡାରୁ ଆସିଲା ପୁଲିସ ନାଲିଆଖିର ଚିତ୍ର : ବଜାର ମଝିରେ ପରିବା ବେପାରୀଙ୍କୁ ମାଡ ମାରୁଥିବା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ, ପୁଲିସର ଯୁକ୍ତି; ଗଳାବାଟ ଦେଇ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ

ବ୍ରହ୍ମପୁର ପରେ ବାଲିଗୁଡାରୁ ଆସିଲା ପୁଲିସ ନାଲିଆଖିର ଚିତ୍ର : ବଜାର ମଝିରେ ପରିବା ବେପାରୀଙ୍କୁ ମାଡ ମାରୁଥିବା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ, ପୁଲିସର ଯୁକ୍ତି; ଗଳାବାଟ ଦେଇ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ


ବ୍ରହ୍ମପୁର ପରେ ବାଲିଗୁଡାରୁ ଆସିଲା ପୁଲିସ ନାଲିଆଖିର ଚିତ୍ର : ବଜାର ମଝିରେ ପରିବା ବେପାରୀଙ୍କୁ ମାଡ ମାରୁଥିବା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ, ପୁଲିସର ଯୁକ୍ତି; ଗଳାବାଟ ଦେଇ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ | Kanak News

Source link

Leave a Reply